BẢO MẬT THÔNG TIN

  20/04/2015

BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách về quản lý và bảo mật thông tin khách hàng

1. Muc đích và phạm vi thu thập thông tin:

Fucoidan.com.au không thu thập thông tin của khách hàng nếu chưa được sự đồng ý. Các đơn hàng của quý khách đặt hàng sẽ được lưu trữ và không chia sẻ với bất kỳ đối tượng nào.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Fucoidan.com.au sử dụng thông tin quý khách trong trường hợp thông báo đến khách hàng các sản phẩm mới, thông báo đơn hàng của quý khách. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của quý khách.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Fucoidan.com.au lưu trữ thông tin khách hàng để thông báo đến khách hàng các sản phẩm mới và thông báo đơn hàng của quý khách. Xin quý khách gửi yêu cầu nếu quý khách không muốn chúng tôi không lưu trữ thông tin của quý khách.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Fucoidan.com.au lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng đặt hàng bằng email, không yêu cầu khách hang để lại thong tin nếu chưa có sự đồng ý từ phía khách hang.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và điều chỉnh:

Khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu Fucoidan.com.au cung cấp hoặc xoá bỏ thông tin của chính mình nếu có nhu cầu. Fucoidan.com.au hoàn toàn không sử dụng hoặc chỉnh sửa thông tin của khách hàng.

Xin cám ơn quý khách.

Fucoidan Natural Healing.

Bình luận
Tin tức mới